>

Tadi telah disebutkan tentang berhala Isaf dan Nailah yang ada di sekitar Ka’bah. Bagaimana kisah awal mula Berhala Isaf dan Nailah?

Isaf dulunya adalah seorang laki-laki sedang Nailah adalah seorang perempuan. Keduanya berasal dari Yaman. Dulu Isaf jatuh cinta kepada Nailah. Kemudian keduanya datang ke Makkah untuk melaksanakan haji. Isaf tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat tidak baik dengan Nailah kecuali pada waktu orang-orang lalai. Isaf dan Nailah melakukan perbuatan buruk di dalam Ka’bah. Kita berlindung kepada Alloh dari perbuatan keji seperti ini.

Keduanya diubah menjadi dua batu di dalam Ka’bah. Ketika orang-orang memperhatikan kedua batu itu, mereka mengetahui bahwa ini adalah patung Isaf dan Nailah. Mereka akhirnya mengetahui bahwa keduanya melakukan suatu perbuatan keji. Sehingga orang-orang mengeluarkan dua batu itu ke bagian luar Ka’bah. Tujuannya agar manusia mengambil pelajatan dari keadaan orang yang berbuat maksiat di tanah suci, sehingga dapat menjauhkan mereka dari perbuatan itu.

Kemudian datang suatu masa, dimana Isaf dan Nailah pun diibadahi.

Advertisements