>

Puasa dalam bahasa Arabnya disebut shoum yang artinya menahan diri. Maksudnya ketika sedang melakukan puasa atau shoum, kita menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa tersebut seperti makan dan minum. Kita juga menahan diri dari melakukan perkara yang sia-sia, serta ucapan-ucapan yang kotor dan keji. 
Kapan kita mulai menahan diri?
Kita mulai menahan diri kita dari melakukan hal tersebut mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. 
Diambil dari buku Ayo Puasa karya Abu ‘Umar Urwah. Penerbit At Tuqa Yogyakarta.
Advertisements